محصولات GLUCOCARD

گلوکوکارد ۰۱

گلوکوکارد ۰۱
پیشرفته ترین و پر سابقه ترین درسال۱۹۷۰، شرکت ARKRAY ژاپن اولین دستگاه تست قند خون دنیا را تولید کرد و امروزه به عنوان پرسابقه ترین سازنده...

گلوکوکارد ۰۱-مینی

گلوکوکارد ۰۱-مینی
پیشرفته ترین و پر سابقه ترین درسال ۱۹۷۰، شرکت ARKRAY ژاپن اولین دستگاه تست قند خون دنیا را تولید کرد و امروزه به عنوان پرسابقه ترین...